14 Ryttartorpet

By: Skubbetorp

Vi saknar uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297260 E 567443
RT90 X 6298643 Y 1518292
WGS84 dec 56,814312° 16,104736°
WGS84 g/m 56° 48,8587′ 16° 6,2842′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 51,52″ 16° 6′ 17,05″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

15 Mörkemad

By: Skubbetorp

Här byggde soldaten Mörk ett torp efter att han blivit avskedad 1808. Han byggde det vid en mad, en surmark. Torpet fick namnet Mörkemad.

Peter Persson Mörk var född 1771. Han blev antagen som soldat år 1803 i Karlsbo rote, Åby socken.

Peter Persson Mörk vigdes 1802 med soldatdottern Maria Carlsberg som var född 1777 på soldattorpet i Karlsbo. De fick fyra barn; Anna-Stina född 1802, Jonas Petter född 1804, Cajsa Lisa född 1807 och Stina Maria född 1810. År 1825 flyttade familjen till Sjöbrånan under Gelebo.

De sista torparna var Karl-Gustav och Manda Gustavsson som kom från Danielsmålen.

Under många år var familjen Ellen Stolpe sommarboende på torpet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296886 E 567494
RT90 X 6298268 Y 1518339
WGS84 dec 56,810943° 16,105478°
WGS84 g/m 56° 48,6566′ 16° 6,3287′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 39,39″ 16° 6′ 19,72″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

16 Danielsmålen

By: Skubbetorp

De sista bofasta i Danielsmålen var Karl och Maria Svensson från Långemåla.

Under andra världskrigets dagar tvångsavverkades stora mängder ved i de svenska skogarna. Därför fanns, på denna plats, en barrack för skogsarbetarna under 1940-talet. Här bodde bland annat estländare som avverkade stora mängder ved på Skubbetorps gård under krigsåren.

En annan grupp (43:orna) var de ynglingar, som mellan mönstringen och inryckningen till värnpliktstjänstgöringen skulle hugga ett visst antal kubikmeter ved. Wilmer Rickardsson var deras instruktör. Grabbarna klagade att de fått för stort beting, men Wilmers recept var rätt och slätt: ”De ä bare te å hänge i båjen, då blir de ve ska ni se”.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296367 E 567688
RT90 X 6297746 Y 1518527
WGS84 dec 56,806248° 16,108518°
WGS84 g/m 56° 48,3749′ 16° 6,5111′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 22,49″ 16° 6′ 30,66″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

18 Tjärdal

By: Skubbetorp

En tjärdal är en typ av kolmila för tjärframställning. Den är byggd på trattformig urschaktning i marken, så att tjära kunde samlas upp i tunnor från den trattformade bottnen. (DaIbränd tjära.)

Tjärbränning, framställning av trätjära genom kolning av kådrikt trävirke..


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295763 E 567748
RT90 X 6297141 Y 1518580
WGS84 dec 56,800813° 16,109342°
WGS84 g/m 56° 48,0488′ 16° 6,5605′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 2,93″ 16° 6′ 33,63″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

19 Berkhorvan

By: Skubbetorp

Här finns två husgrunder.

Sista torpare var Anders Johan Andersson, född i Kopparbo, Kristvalla. Han var gift med Ida Jonsson från Grönkulla. De flyttade senare till Skyttemålen.

Tre av deras fem barn, Enok, Karl och Gustaf utvandrade till Amerika. John och Anna med familjer bosatte sig i Åby.

Stugan revs och byggnadsmaterialet användes till hus på Skubbetorps gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295703 E 568286
RT90 X 6297075 Y 1519117
WGS84 dec 56,800198° 16,118126°
WGS84 g/m 56° 48,0119′ 16° 7,0876′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 0,71″ 16° 7′ 5,25″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

20 Tran-Kajsa

By: Skubbetorp

Här finns en husgrund och en brunn.

Huset har troligen varit bebott av Johannes Nicolaisson, född 1809, död 1888 och Kajsa Jonsdotter, född 1818, död 1898.

Johannes och Kajsa hade flera barn födda såväl utom som inom äktenskapet, därav två söner födda 1858 och 1865.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295684 E 567672
RT90 X 6297063 Y 1518503
WGS84 dec 56,800115° 16,108076°
WGS84 g/m 56° 48,0069′ 16° 6,4846′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 0,41″ 16° 6′ 29,07″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

21 Fångstgrop

By: Skubbetorp

I mitten på en varggrop, fångstgrop eller fallgrop som den kallades var en påle som man band fast ett köttstycke eller en fågel som bete. Sedan täcktes gropen över med klent material närmast pålen så att vargen eller räven ramlade ner när den hoppade för att fånga bytet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295140 E 568022
RT90 X 6296515 Y 1518847
WGS84 dec 56,795180° 16,113666°
WGS84 g/m 56° 47,7108′ 16° 6,8200′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 42,65″ 16° 6′ 49,20″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

22 Lovisatorpet

By: Skubbetorp

Här finns en husgrund som är 5 x 3 1/2 meter.

Lovisa och hennes make Jonas hade 12 barn.

Yngsta barnet hette Gerda, född 1881. Hon var piga på Skubbetorp 1899–1917. När hon gifte sig höll husbondfolket bröllop för henne på Skubbetorps gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295158 E 568417
RT90 X 6296528 Y 1519242
WGS84 dec 56,795281° 16,120131°
WGS84 g/m 56° 47,7169′ 16° 7,2079′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 43,01″ 16° 7′ 12,47″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

23 Skyttemålen

By: Skubbetorp

Skyttemålen var ett av de största torpen i Åby socken. Av den anledningen måste arrendet, två dagsverken i veckan, anses som humant. Torpens olika brukare med familjer kan vi finna så långt tillbaka som år 1770 då husförhörslängder började föras i Åby socken.

Torparen Karl August Jonsson och hustru Anna Lovisa, med son och dotter, kom till Skyttemålen 1876, alla födda i Ryssby. På torpet föddes ytterligare tre barn. En son född 1877 dog tre år gammal i lungsjukdom. Sonen Karl född 1872 och dottern Dorothea född 1880 dog med 12 dagars mellanrum år 1890 i en halssjukdom.

Dottern Johanna gifte sig i Bänkaryd och lämnade föräldrahemmet 1895. Föräldrarna och sonen Anders Peter Ferdinand, född 1883, flyttade 1898 till Björkliden i Karlsbo.

Sonen Ferdinand Karlsson flyttade till Editslund i Tombo, där han hade en liten verkstad och tillverkade möbler m.m. Sedan var han arrendator på Bäckstorp 1:3 och Stämmeryd i Kristvalla socken. Är 1917 inköptes Björket. Är 1922 flyttade han till Läckeby och därefter gick flyttlasset till Stora Gräsmo i Ljungby socken. Slutligen till Harby Trekanten där han med sonen Gösta byggde upp en av de större handelsträdgårdarna i Kalmartrakten.

Siste brukaren på Skyttemålen var Anders Johan Andersson från Kopparbo i Kristvalla, gift med Ida från Grönkulla.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6294577 E 568341
RT90 X 6295948 Y 1519159
WGS84 dec 56,790076° 16,118730°
WGS84 g/m 56° 47,4046′ 16° 7,1238′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 24,27″ 16° 7′ 7,43″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

24 Ekhorvan

By: Skubbetorp

Här har bland annat bott:

Torpare Johan Peter Johnsson född 1843
Gift med Christina Jonsdotter född 1840
Barn:
Edla Sofia född 1868
Carl Henric född 1870
Erik född 1871
Emil Alfred född 1873
Hilda Mathilda född 1875
Johan Viktor född 1877

Johan Viktor utvandrade till USA 1895.

Barnen flyttade ut efter hand, men Johan och Christina brukade torpet in på 1900-talet.

Ekhorva har varit bebott och namngivet torp under hela 1800-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295051 E 568906
RT90 X 6296416 Y 1519730
WGS84 dec 56,794255° 16,128109°
WGS84 g/m 56° 47,6553′ 16° 7,6865′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 39,32″ 16° 7′ 41,19″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

236 Grönakulla

By: Skubbetorp

År 1861 kom torparen Jonas Johansson med hustrun Maja Jonsdotter och sonen Johannes till Grönakulla. Johannes tog över torpet efter faderns död år 1874. Torpet var då dagsverkstorp under Skubbetorp. År 1904 gifte sig Johannes med Jenny Jonasdotter från stora Danielsmålen. Johannes avled år 1928 och Jenny flyttade från torpet året därpå. Hon var den sista boende på Grönakulla.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295108 E 568428
RT90 X 6296478 Y 1519252
WGS84 dec 56,794832° 16,120291°
WGS84 g/m 56° 47,6899′ 16° 7,2175′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 41,40″ 16° 7′ 13,05″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

612 Skubbetorps kvarn

By: Skubbetorp

Kvarnen flyttades hit omkring 1900 av Karl Karlsson från Knöppletorp 1:4. Dammen byggdes då. Kvarnen utrustades med tre par stenar för olika malning samt sikt. Här fanns även benstamp, spånhyvel, slipsten och sågverk. Vid sågverket sågades allt virke till nybyggnaden av ekonomibyggnaderna på Skubbetorp under 1940-talet.

Kvarnen revs på 1950-talet. Dammen reparerade Elving Carlsson 1995. Den rensades upp med stor varsamhet så att en våtmark bildades.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297688 E 567671
RT90 X 6299068 Y 1518526
WGS84 dec 56,818119° 16,108598°
WGS84 g/m 56° 49,0871′ 16° 6,5159′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 5,23″ 16° 6′ 30,95″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se