Lunden

  • 132 Gamla Brasketorpet under Lunden

    By: Lunden Båtsmannen Daniel Persson Brask var född 1723  i Sporsjö. Han var vigd  med Karin Pärsdotter, född 1720 på Byrum. Deras barn var födda på båtsmanstorpet i Skammelstorp; Per 1750, Maja 1752 och Fredrich 1753. Daniel Persson Brask var fördubblingsbåtsman för rote 43 i Skammelstorp. 1755 hade han fått avsked från kronan . Då Läs mer