Välkommen

När man rör sig i terrängen i Åby socken kan det hända att det dyker upp en stolpe med en skylt på. Det är resultatet av en inventering av gamla husgrunder och andra märken i landskapet som har pågått under ett antal år. Bakom detta arbete ligger Åby hembygdsförening.

Nu har ett arbete påbörjats med att samla den
inhämtade informationen på denna webbplats. Här kan uppgifter om de utmärkta platserna samlas, kompletteras och byggas ut. Det är alltså ett pågående arbete som är i startgroparna.

De flesta platser består av rester efter byggnader, ofta en husgrund. Alla platser har fått ett nummer. Om det finns en skylt placerad i terrängen har den ett nummer och lite information om platsen. Kompletterande information kan finnas här på hemsidan, det är också här som ny information om platserna hamnar i första hand.

Sök by eller nummer

Du kan söka på den by du är intresserad av och får då upp vilka torp som finns i den byn.

Om du vet vilket nummer ett torp har kan du söka under fliken "platser i nummerordning".

Alla platser kommer att få sina koordinater inskrivna så fort vi hinner. Då får du också upp en googelkarta över platsen. Gå exempelvis in på Bäck, nr: 7 Ekelund så ser du platsen.  Men observera att bynamnen är felplacerade på Googles karta. Det går tyvärr inte att helt lita på att byarnas namn är rätt placerade i kartan.

Noggrannheten på koordinaterna är mellan 5-20 m.

Om våra texter innehåller fel, eller om du vet mer om platsen vore vi tacksamma om du skrev ner det och e-postade det till oss på info@gamlaaby.se. Eller ta kontakt med oss på annat sätt.

Skylt