1 Skallmon

Den här stenen är gräns mellan Bäckebo socken i norr, Kristvalla i väster och Åby i söder.

300 m västerut finns en höjpunkt på 73,8 m över havet som kallas ”Sjutorpstenen”. På 1920-talet bodde mer än 20 personer i de 7 torpställen som har gett höjdpunkten sitt namn.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300929 E 567259
RT90 X 6302315 Y 1518152
WGS84 dec 56,847292° 16,102704°
WGS84 g/m 56° 50,8375′ 16° 6,1622′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 50,25″ 16° 6′ 9,73″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se