100 Snickar-Jon

By: Vångerslät

Här bodde Snickar-Jon och hans Hustru Snickar-Matilda.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295850 E 578105
RT90 X 6297107 Y 1528941
WGS84 dec 56,799978° 16,278914°
WGS84 g/m 56° 47,9987′ 16° 16,7348′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 59,92″ 16° 16′ 44,09″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se