107 Båtsman Rostock

By: Vångerslät

Rostock, byns sista båtsman bodde här. Detta har således varit ett båtsmanstorp som numera ligger under gården Mossens ägor. I huset på nr 89 fanns en broder till denne Rostock.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295846 E 578313
RT90 X 6297100 Y 1529149
WGS84 dec 56,799902° 16,282318°
WGS84 g/m 56° 47,9941′ 16° 16,9391′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 59,65″ 16° 16′ 56,34″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se