108 Smeden Blosch

By: Vångerslät

I mitten av 1800-talet bodde vallonättlingen och smeden Blosch här. Han reste till Amerika och blev känd som en skicklig gevärstillverkare under amerikanska inbördeskriget på 1860-talet.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295763 E 578447
RT90 X 6297016 Y 1529282
WGS84 dec 56,799139° 16,284485°
WGS84 g/m 56° 47,9483′ 16° 17,0691′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 56,90″ 16° 17′ 4,15″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se