109 Bränneri

By: Vångerslät

Här drev baron Raab under 1800-talet ett bränneri. Detta bränneri omgavs av stora vallgravar. Omkring 1860 gick det i konkurs och gården såldes.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295899 E 578942
RT90 X 6297146 Y 1529779
WGS84 dec 56,800275° 16,292634°
WGS84 g/m 56° 48,0165′ 16° 17,5580′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 0,99″ 16° 17′ 33,48″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se