11 Bysmedja

By: Knöppletorp

Den här belägna smedjan var gemensam för hela byn Knöppletorp.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298645 E 568134
RT90 X 6300020 Y 1519000
WGS84 dec 56,826649° 16,116430°
WGS84 g/m 56° 49,5989′ 16° 6,9858′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 35,94″ 16° 6′ 59,15″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se