110 Smedja

By: Vångerslät

Här fanns en smedja som senare blev flyttad till gården i Skammelstorp.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295678 E 578911
RT90 X 6296925 Y 1529745
WGS84 dec 56,798293° 16,292052°
WGS84 g/m 56° 47,8976′ 16° 17,5231′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 53,85″ 16° 17′ 31,39″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se