112 Haget

By: Vångerslät

Detta hus kallades Haget. Eventuellt var det ett litet ställe med jord till. Det sägs att detta var en plats där det förekom spöken.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295574 E 579056
RT90 X 6296820 Y 1529889
WGS84 dec 56,797341° 16,294396°
WGS84 g/m 56° 47,8405′ 16° 17,6638′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 50,43″ 16° 17′ 39,83″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se