113 Karthmans Tegelbruk

By: Skammelstorp

Under ledning av Helge Eberhardsson och med bilmätarens hjälp, märktes torpstugorna i Markgatan ut på 1990-talet.

Helge kände även till stensamlingar som kunde härröra sig från en gammal torpbebyggelse långt från nämnda gata. I sällskap med Stefan Ivarsson och Arne Adolfsson besöktes denna plats några gånger. Samtidigt studerade Bertil Ringdahl gamla domstolsprotokoll från år 1702, där en Karthman (dåvarande ägare till Knapegården) sökte tillstånd att anlägga väg till sitt tegelbruk Gissningar!

Eftersom en stor mängd flis och även en hel tegelsten hittades i leran, sammankopplades området med denne ägare, vars dotter var gift med Ulfvenclo på Björnö.

Läs vidare i hembygdshäftet ”Det var så det började” och boken, ”Ryssby förr och nu”.

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296654 E 579594
RT90 X 6297893 Y 1530440
WGS84 dec 56,806943° 16,303543°
WGS84 g/m 56° 48,4166′ 16° 18,2126′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 24,99″ 16° 18′ 12,75″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se