115 Håkestället

By: Skammelstorp

Mellan åren 1865-1872 bodde här arbetaren och backstugusittaren Anders Johansson med familj. I kyrkoböckerna framgår aldrig titeln torpare.

Stugan fick sitt namn av nästa inneboende, Johan Peter Håkansson född i Madesjö 1832 och Lena Stina Josefsdotter född i St. Vångerslät 1844. De flyttade, som nygifta, in här 1872. I stugan föddes 5 barn, 1874 -1883. Johan Peter dog 1909 och Lena 1917. Yngste sonen Johan Algot, flyttade till Kalmar, men barndomshemmet användes långt in på 1900-talet till sommarboende.

I våra hembygdsböcker kan vi läsa vidare. På Prästgårdsmagasinet finns hänvisning till böcker, häften, kartor, mikrokort.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297846 E 578357
RT90 X 6299100 Y 1529216
WGS84 dec 56,817860° 16,283645°
WGS84 g/m 56° 49,0716′ 16° 17,0187′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 4,30″ 16° 17′ 1,12″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se