116 Bomossa

By: Skammelstorp

eller Bomossen

År 1985 utkom boken ”Och syrenerna blommar för tystnaden”. Handlingen är förlagd till Skammelstorps markgata där vi i text av Cidden och teckningar av Ebbe, bland andra träffar ”Bomossa-Jätten Frans”.

I våra hembygdsböcker och mikrofilmade kyrkohandlingar på Prästgårdsmagasinet, kan vi i framtiden läsa om människorna vid de två torpstugorna på Bomossen. Från Håkestället är det cirka 300 meter till första torpet (IVARSSONS MARK). Efter ytterligare 200 meter på skogsvägen (DAVIDSSONS MARK) träffar vi på nästa husgrund vid Bomossen. Båda torpen bebodda in på 1910-talet.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298027 E 578591
RT90 X 6299278 Y 1529453
WGS84 dec 56,819443° 16,287546°
WGS84 g/m 56° 49,1666′ 16° 17,2528′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 9,99″ 16° 17′ 15,17″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se