12 Hägnen

By: Knöppletorp

Torpstugan var bebodd av torparen Peter August Andersson (kallades även Öman) med hustru Lena Kajsa och 5 barn.

Det berättas att P. A. blev blind av en röksvamp. I sin skildring från Åby Skogsbygd, i början av 1900-talet, skriver Gunnar Franzén: ”Om denna man var en gåta för folket, så var det också en gåta huru han kunde gå fritt och röra sig huru långa vägar som hällst ute i byarna. Han hade något underligt sätt att räkna stegen och med sin käpp finna stöd och ledpungter under sin vandring”.

Peter August var född i Kristvalla 1831, hustrun i Bäckebo 1834. Kom som statdräng till Bäckstorp 1863, till Knöppletorp 1866. Barnen lämnade hemmet i vuxen ålder för arbete på annan ort. Den yngsta Emelia, född 1874, emigrerade till Amerika 1891. Föräldrarna bodde på Knöppletorp in på 1900-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298017 E 569448
RT90 X 6299376 Y 1520307
WGS84 dec 56,820811° 16,137785°
WGS84 g/m 56° 49,2487′ 16° 8,2671′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 14,92″ 16° 8′ 16,03″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se