120 Nissetorpet

By: Skammelstorp

År 1877 flyttade Nils Peter Johansson, med hustru Klara Sofia, in på torpet. De kom från Kläckeberga. Nils anlitades av byns bönder om något djur blev sjuk.

Dotterdottern Astrid Wångelid berättar: ”att även detta torp arrenderade mina föräldrar (Julius och Judit Strömqvist) fram till 1920. Här var lite större mark. Vi hade nu två kor och en häst, förutom de mindre husdjuren gris och höns som alltid hörde till torpen”.

Sista torparen här, mellan åren 1920-1925, hette Skoglund, de hade 5 barn.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298802 E 577931
RT90 X 6300061 Y 1528802
WGS84 dec 56,826515° 16,276974°
WGS84 g/m 56° 49,5909′ 16° 16,6184′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 35,45″ 16° 16′ 37,11″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se