121 Skyttemåla torp

By: Skammelstorp

(Finns inritat 1600-talets karta.)

Stora arealer av Åby socken tillhörde i äldre tid grevarna på godsen. Vad beträffar ägaren till Skyttemåla under 1600-talet så nämnes Karin Bååt, det vill säga att marken tillhörde då Stäflö.

Du som besöker denna plats skall i första hand lägga märke till: Den jämna marken, den stensatta men igenrasade brunnen och sist men icke minst det stora antalet odlingsrösen, som Helge Eberhardsson i början av 1990-talet räknade till 35 st!

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298399 E 577676
RT90 X 6299661 Y 1528542
WGS84 dec 56,822939° 16,272671°
WGS84 g/m 56° 49,3763′ 16° 16,3603′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 22,58″ 16° 16′ 21,62″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se