122 Jansetorpet

By: Skammelstorp

De första brukarna vi känner med namn, är Sven Lorens Johansson och hustrun Anna Fredrika Jonsdotter. Som nygifta flyttade de in här 1880. Från huvudgården, Melstorp, är det drygt 1/2 mil. Sven var född 1853 och son till Johannes och Lisa Pärsson som brukade Håkansmåla.

Torpet fick sitt namn genom näste brukare. Svens dotter Olga gifte sig med Emil Jaensson född i Ryssby. De brukade torpet från 1909.

På torpet fanns en häst, kor, grisar höns. Lägg märke till den jämna marken, ett stort antal odlingsrösen, spår av fruktträd och vattenbrunn. Närmare beskrivning i våra hembygdsböcker.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299454 E 577556
RT90 X 6300718 Y 1528434
WGS84 dec 56,832438° 16,271020°
WGS84 g/m 56° 49,9463′ 16° 16,2612′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 56,78″ 16° 16′ 15,67″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se