141 Rolis smedja

By: Sporsjö

Denna smedja fanns på nittonhundratjugotalet. Smedstommet var stenmur till väggar runt om. Taket var ett ryggåstak. Snett fram till höger fanns ”ässjan” (En öppen smidesugn).

Här fanns även ett bostadshus som brann ner till grunden. Efter branden flyttade Smeden ”Roli” till Förlösavägen mitt emot nya skolan. Efternamnet var troligen Johansson.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6292947 E 573485
RT90 X 6294257 Y 1524285
WGS84 dec 56,774653° 16,202443°
WGS84 g/m 56° 46,4792′ 16° 12,1466′
WGS84 g/m/s 56° 46′ 28,75″ 16° 12′ 8,79″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se