143 Dalen

By: Sporsjö

Johan August Johansson är den förste torpare som som bor på torpet när det kallas för Dalen.

Han kom dit 1879 och gifte sig med Cajsa Lovisa Petersdotter 1883-02-11.

Johan August var född 1844-06-18 på Örntorp Nr:4.

Cajsa Lovisa var född 1846-08-24 på Klockarebacken under Siggemåla i Kristvalla socken.

Och fick där två barn Karl August 1884-03-30 och Anna Lovisa 1887-04-15