152 Gamla Kultebacketorpet

By: Åby

Gamla Kultebacketorpet låg här 1826–1874. Den förste som bodde här var torparen Isak Peter Svensson, född 1796 i Älghult, död 1866. Hustrun Maja Lisa Jonsdotter född 1797 på Stäflö, död 1869. De hade tre döttrar som uppnådde vuxen ålder.

Den sista familjen som bodde här var dagsverkstorparen Jon Månsson född 1815 i Ålem och Carolina Åberg född 1820 i Örntorp. De hade 4 barn, 3 söner och en dotter. De bodde här mellan 1868–1874.

En stensatt vattenbrunn finns kvar i skogen.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se