155 Smedens hus

By: Åby

År 1801 kom smeden Jonas Månsson Grön, född 1779 i Helleberga, till Åby by. Hustrun hette Karin Pärsdotter, född 1775 i Åby.

Omkring 1850 övertogs smedjan av deras son Magnus Jonsson, född 1818 i smedstugan. Magnus hustru, Cajsa Magnidotter, var född 1821 i Ryssby.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se