157 Snättebro

By: Åby

Här vid Snättebro på Åbys mark, fanns ett torp med vattenkvarn. Daniel Persson var fiskardräng på Hjälmö. Omkring 1790 bosatte han sig på Snättbrotorpet, där hans titel var torpare, möllare och fiskare. Han var född omkring 1756, dog 1826. Kerstin Jonsdotter född 1759 i Åby by, vigdes med Daniel 1787. Kerstin dog 1824. De hade en son, Peter och två döttrar Lisa och Stina.

År 1814 övertogs torpet av deras måg, torparen, fiskaren och arbetskarelen Johan (Jaen) Persson Öberg född 1786, vigd 1813 med Lisa Danielsdotter född 1794 på torpet. De hade 2 döttrar och 3 söner.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se