158 Saartorpet

By: Åby

På 1780 års storskifteskarta kan man se två hus och två åkerhorvor vid denna plats. 1835–1836 års karta visar, att betydligt mer mark har odlats upp i skogen. Även en mängd diken har grävts. Dessa diken, samt en stensatt vattenbrunn finns kvar än i dag (1997). Den uppodlade jorden är på nytt skogbeväxt.

På 1850-talet kom torparen Nils Peter Petersson hit. Han var född 1824 i Kläckeberga. Hustrun hette Johanna Gustafva Samuelsdotter född 1829 i Rumskulla.

Nästa torpare var Zackarias Zackrisson, född 1812 i Älghult, död 1881. Hustrun Ingrid Christina Persdotter var född 1819 i Åby. De hade fyra barn.

Änkan Ingrid Christina Persdotter flyttade till Vångerslät den 15 nov 1883. Några år därefter byggdes Stäflö skola på denna plats.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se