16 Danielsmålen

By: Skubbetorp

Stora Danielsmålen:

1823 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Peter Svensson född på Södra Bondetorp i Madesjö socken 1799-04-19.

Hans hustru Anna Nilsdotter född på Skrivaregärde i Kristvalla socken 1793-08-10.

Dom flyttar till Ryssby socken 1832-04-11.

1832-04-08 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Jonas Jonsson född i Madesjö socken 1771.

Hans hustru Anna Persdotter född på Silkesmålen i Kristvalla socken 1786-06-14.

1843 kom ifrån Skubbetorp:

Torparen Otto Jonsson född på Njutemåla i Ålem socken 1818-04-13.

Hans hustru Christina Gustafsdotter född på Jonsryd i Bäckebo socken 1821-01-17.

Dom flyttar till torpet Grönkulla 1848.

1848 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Peter Persson född på Hohult Södregård i Elghult socken 1791-07-20.

Han hustru Annica Jonasdotter på Norramåla i Elghult socken 1793-09-20.

Dom flyttar till Kristvalla socken 1851.

1851 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Jonas Andersson född på Marcustorp i Madesjö socken 1811-06-01.

Hans hustru Maria Andersdotter född på Balltorp i Förlösa socken 1801-11-17.

Dom flyttar 1858.

1858 tar sonen över:

Vagnmakare och Ställmakare Anders Jonsson Nyberg född på Marcustorp i Madesjö 1835-06-27.

Han flyttar till Kristvalla socken 1861-09-02.

1862 kom ifrån Ryssby socken:

Torparen Otto Fredrik Svensson född på Stoyby Nr:4 i Ryssby socken 1835-06-27.

Hans hustru Anna Christina Svensdotter född på Kåremo i Ryssby socken 1840-05-22.

Dom flyttar till Ålem socken 1865-05-08.

1864-11-22 kom ifrån Långemåla socken:

Kolaren och Snickaren Carl Svensson född på Jordsbol i Visnum socken 1836-11-04, han dog på torpet 1884-02-17.

Hans hustru Maria Jonsdotter född på Mjösingsmåla i Ryssby socken 1838-01-11, hon dog på torpet 1897-01-01.

Dom fick tillsammans 8 barn.

1861 kom det ifrån Bäckstorp en nybyggare till Stora Danielsmålen:

Det var Torpare Jonas Peter Johansson född på torpet Björketorp under Figgetorp i Kristvalla socken 1836-09-11, han dog på torpet 1884-01-21.

Hans hustru Lovisa Svensdotter född på Körningsven i Kristvalla socken 1834-03-21, hon dog på torpet 1916-02-13.

Dom fick tillsammans 11 barn.

 

Lilla Danielsmålen:

Cirka 1806 kom ifrån Årtebäck i Förlösa socken:

Torparen Lars Gummeson född  på Orranäs i Hälleberga socken 1767-11-28, han dog på torpet 1844-11-15.

Hans hustru Stina Persdotter född på Kolaretorp i Kristvalla socken 1769-02-16, hon dog på torpet 1847-04-19.

En son tog över torpet 1837.

Torparen Jonas Larsson född på Årtebäck i Förlösa socken 1802-04-30, han dog på torpet 1854-01-21.

Hans hustru Maja Lisa Jonsdotter född på Förlösa Kyrkby i Förlösa socken 1815-02-05,hon dog på torpet 1886-05-07.

1850 kom ifrån Kristvalla socken:

Torparen Peter Petersson född på Smedjevik i Madesjö socken 1816-04-16, han dog på Karlbo 1869-12-15.

Hans hustru Eva Lisa Jonsdotter född på Sigislaryd i Madesjö socken 1823-11-27, hon dog på Karlsbo 1904-01-06.

Dom fick 8 barn.

Dom flyttade till Karlbo 1864-11-22.

1864-11-22 kom ifrån Bäckstorp:

Torparen Sven Peter Carlsson född på torpet Mossberga under Branthult i Kråksmåla socken 1820-08-19,han dog 1899-06-06 i Bäckstorp.

Hans hustru Anna Maria Svensdotter född på torpet Latorp under Figgetorp i Kristvalla socken 1828-07-14, hon dog på torpet 1888-12-17.

Dom fick tillsammans 7 barn.

En son tog över torpet 1885.

Torparen Carl August Svensson född på Bäckstorp 1859-12-28.

Hans hustru Stina Maria Nilsdotter född på Stora Alebo i Bäckebo socken 1852-05-16.

Dom flyttar till Bäckstorp 1889-11-08.

 

Under andra världskrigets dagar tvångsavverkades stora mängder ved i de svenska skogarna. Därför fanns, på denna plats, en barrack för skogsarbetarna under 1940-talet. Här bodde bland annat estländare som avverkade stora mängder ved på Skubbetorps gård under krigsåren.

En annan grupp (43:orna) var de ynglingar, som mellan mönstringen och inryckningen till värnpliktstjänstgöringen skulle hugga ett visst antal kubikmeter ved. Wilmer Rickardsson var deras instruktör. Grabbarna klagade att de fått för stort beting, men Wilmers recept var rätt och slätt: ”De ä bare te å hänge i båjen, då blir de ve ska ni se”.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296367 E 567688
RT90 X 6297746 Y 1518527
WGS84 dec 56,806248° 16,108518°
WGS84 g/m 56° 48,3749′ 16° 6,5111′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 22,49″ 16° 6′ 30,66″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se