160 Sörängstorpet

By: Åby

Åren 1859-1866 bodde torparen Peter Karlsson och Charlotta Carlsdotter på det här torpet. Peter var född 1822 i Maltorp och Charlotta 1824 i Fröstingstorp.

Därefter, fram till 1874, bodde här dagsverkstorparen Jonas Peter Petersson, född 1836 i Åby, med hustru Maria Johansdotter född 1836 i Kristvalla.

Från mitten på 1930-talet bodde Manne Berglund och Ester Sandström här. De hade en ko och en kviga samt höns och kaniner. Senare Verner och Emmy Fransen som arbetade på lantmätaregården i många år.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se