17 Svente-Annas torpgrund

By: Skubbetorp

Här finns tre husgrunder plus en stenlagd brunn.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296007 E 567847
RT90 X 6297384 Y 1518682
WGS84 dec 56,802991° 16,111029°
WGS84 g/m 56° 48,1795′ 16° 6,6617′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 10,77″ 16° 6′ 39,70″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se