178 Krogstugan vid Mosekrog

By: Åby

Krogstugan låg här vid gränssträngen emellan Förlösa och Åby församlingar. Invid gamla landsvägen fanns en gränssten som också var fridsmilsten för Stävlögodset. Invid denna sten låg krogen.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se