18 Tjärdal

By: Skubbetorp

En tjärdal är en typ av kolmila för tjärframställning. Den är byggd på trattformig urschaktning i marken, så att tjära kunde samlas upp i tunnor från den trattformade bottnen. (DaIbränd tjära.)

Tjärbränning, framställning av trätjära genom kolning av kådrikt trävirke..


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295763 E 567748
RT90 X 6297141 Y 1518580
WGS84 dec 56,800813° 16,109342°
WGS84 g/m 56° 48,0488′ 16° 6,5605′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 2,93″ 16° 6′ 33,63″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se