186 Byrumstorp

På den här platsen var alla båtsmanstorpen förlagda som tillhörde Svartingstorp, Björnö, och Byrum, utom fördubbling nr 52 Nyckel, som hade sitt torpställe på Svatingstorps ägor.

På Byrumstorp låg ordinarie nr 53 Svartlåck, fördubbling nr 53 Hvitlåck och fördubbling nr 50 Åby samt fördubbling nr 63 Kruslock åren 1683–1718, då detta torp flyttades till Ljungnäs i Ryssby.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se