190 Jordkula i Sporsjö

By: Sporsjö

Jordkula eller ”backstuga” menar man då en liten stuga nedgrävd till hälften i en backsluttning med tak täckt av torv eller halm. Eldstaden var av sten och maten lagades över den öppna härden. Där fanns en brits av trä med en fäll av skinn eller bara halm att ligga på.

Hur levde de i jordkulan? Vad åt de? Vilka redskap och kläder hade de? Hur höll de kölden borta på vintern? Hur var det med hygienen och sjukvården då barn föddes i kulan? I Åby socken har ej påträffats så många jordkulor. I Bäckebo socken finns däremot flera platser dokumenterade. En är bevarad i Stenaråsen på vägen till Torskemåla byggd av Jon Jordnasson född år 1734.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se