193 Fångstgrop

By: Sporsjö

I kampen mot vargarna grävde man en stor grop som stensattes så att ej vargen skulle komma upp. I mitten på gropen satt man upp en ”gillestång” som nådde några meter över marknivån. I toppen fästes lockbetet smådjur av något slag. Gropen täcktes med ris. När vargen tog språnget föll den ned i gropen och kunde dödas.

År 1828 lämnade 17 länstyrelser i vårt land uppgifter på att 45 hästar 3108 nötdjur, 19104 får o getter 2504 svin dödats.

1840 blev båtsmannen Nils J. Jönsson anfallen i Sporsjö av en flock vargar. Med en yxa och skrik kom han hem välbehållen.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se