198 Sörstävlö

By: Stävlö

Här i Sörstäflö bodde Mina och Karl Petersson. De hade många barn som alla bodde kvar i trakten. Kalle på Hjälmö, Jakob på Bokullebacken, Arvid och Albin på Mosekrog och deras syster Anna i Lindsdal. På Sörstävlö var boningshuset till höger om vägen och ladugården till vänster.

Lite längre bort till höger ser vi resterna av den stora ladugården som tillhörde Sörstäflö.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6289605 E 581401
RT90 X 6290821 Y 1532164
WGS84 dec 56,743320° 16,330876°
WGS84 g/m 56° 44,5992′ 16° 19,8526′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 35,95″ 16° 19′ 51,15″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se