199 Bokullebacken

By: Stävlö

Torpet Bokullebacken (i folkmun Bocklebacken). De som bodde där i väldigt många år var den stilige mannen Jakob och hans hustru Alice. Deras son hette Lennart. Lennart kom också att arbeta på gården hela sitt liv. Han bodde på Norrstäflö med sin familj, hustru och två flickor.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290264 E 581324
RT90 X 6291481 Y 1532095
WGS84 dec 56,749251° 16,329830°
WGS84 g/m 56° 44,9551′ 16° 19,7898′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 57,30″ 16° 19′ 47,39″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se