200 Grindstugan

By: Stävlö

Nu bar det av västerut i allén. Där kom vi till Grindstugan. Där bodde Hildur och Karl Strömberg i början på 40-talet. Deras barn hette Gösta och Britta. Gösta var den siste oxskötaren på Stäflö, eller om det kallades oxföraren.

David och Elsa Håkansson bodde där 1945. Han jobbade på Norrstäflö. David är far till Margit Råberg, Läckeby som föddes där. De flyttade sedan till Öland och därefter bodde troligen ingen mer i Grindstugan.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290457 E 581584
RT90 X 6291671 Y 1532357
WGS84 dec 56,750939° 16,334137°
WGS84 g/m 56° 45,0563′ 16° 20,0482′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 3,38″ 16° 20′ 2,89″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se