201 Torpet Långholmen

By: Stävlö

Det är det torp som brukades längst av torpen. Den siste torparen var Arvid Davidsson. Hans fru hette Ellen och de hade en dotter som hette Lena.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290101 E 582494
RT90 X 6291305 Y 1533263
WGS84 dec 56,747589° 16,348898°
WGS84 g/m 56° 44,8553′ 16° 20,9339′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 51,32″ 16° 20′ 56,03″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se