202 Torpet Kuleholm

By: Stävlö

Kuleholm var först en egen gård och blev senare torp. Håkans morfar var torpare där. Före honom var Inge ”Muffen” Karlssons morfar torpare där.

På 50-talet bodde där en familj med 10 barn. Pappan i familjen arbetade som ladugårdskarl på Stäflö.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291714 E 581975
RT90 X 6292924 Y 1532763
WGS84 dec 56,762163° 16,340932°
WGS84 g/m 56° 45,7298′ 16° 20,4559′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 43,79″ 16° 20′ 27,36″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se