206 Fisketorp 4 Rafshagen

By: Stävlö

Till höger ligger det fjärde fisketorpet där siste fiskaren hette Hilmer Berglund. Han var kusin till Tor Berglund. Han höll också på med fisket fram till på 60-talet. Jag minns hur han och hustrun Märta åkte ut i sundet i motorbåten.

Barnen här var Jan och Rune.

Arrendekontraktet var på 42 år och förlängdes automatiskt med fem år om båda parter var överens. Jag vet dock inte när det skrevs.

Ute på udden ligger badplatsen. Där startades simskola av Ungdomens Röda Kors från Läckeby. De byggde bl.a. en brygga och en flotte med hopptorn.

Det har också funnits två skjutbanor på udden. Man ser fortfarande rester av den i form av ett stenröse mitt emot parkeringen.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6291368 E 583805
RT90 X 6292556 Y 1534590
WGS84 dec 56,758726° 16,370754°
WGS84 g/m 56° 45,5236′ 16° 22,2452′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 31,41″ 16° 22′ 14,71″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se