21 Fångstgrop

By: Skubbetorp

I mitten på en varggrop, fångstgrop eller fallgrop som den kallades var en påle som man band fast ett köttstycke eller en fågel som bete. Sedan täcktes gropen över med klent material närmast pålen så att vargen eller räven ramlade ner när den hoppade för att fånga bytet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295140 E 568022
RT90 X 6296515 Y 1518847
WGS84 dec 56,795180° 16,113666°
WGS84 g/m 56° 47,7108′ 16° 6,8200′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 42,65″ 16° 6′ 49,20″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se