210 Mokällan

By: Vångerslät

Mokällan är den aldrig sinande källan från Bäckeboåsen. Den ger cirka 80 liter vatten per minut, något mer under vintertid.

I alla tider har källan försett flera byar med sitt vatten, speciellt torra somrar då vattnet i de grävda brunnarna tog slut har den varit en ovärderlig tillgång för människor och djur.

Idag används vattnet främst till bevattning.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296366 E 576746
RT90 X 6297639 Y 1527588
WGS84 dec 56,804837° 16,256828°
WGS84 g/m 56° 48,2902′ 16° 15,4097′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 17,41″ 16° 15′ 24,58″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se