211 Hallastugan

By: Örntorp

Denna stuga användes 1927 när mul- och klövsjukan härjade på Stävlö gods. Då fick inga kringvandrandrande luffare som tiggde mat och logi tillträde till ladugårdar. Då beslutade fattigvårdstyrelse att upplåta stugan till dessa. Rättaren på fattiggården i Örntorp fick köra ved och halm att lägga på golvet för sängplatser räckte ej till. När Gustav Åman från Gransmåla besökte stugan en gång var det sju stycken som bodde där.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295389 E 576155
RT90 X 6296668 Y 1526985
WGS84 dec 56,796155° 16,246857°
WGS84 g/m 56° 47,7693′ 16° 14,8114′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 46,16″ 16° 14′ 48,69″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se