214 Smedja

By: Gransmåla

Efter att tidigare under många år varit Prosten Löttigers allt i allo vid smedjan på prästgårdens mark flyttade Smeden Alfrid Jonsson med familj till Gransmåla.

Alldeles intill dåvarande Gamla Häradsvägen, och med hjälp av sina söner, byggde Jonsson denna smedja.

Alfrid Jonsson var inte bara smed, han var kunnig i det mesta när det gällde hantverk. Bland annat tillverkades hästvagnar och i anslutning till smedjan fanns en snickarbod, där en träsvarv användes till att svarva hjulkubbar. När hjulen var färdigsvarvade skulle de beslås med järnskenor, som smiddes i ässjan och städet. Köpare till dessa vagnar var lantbrukare, för arbetet på gårdarna eller att forsla ved och spannmål till Kalmar. För vinterbehovet tillverkades också  arbets- och åkkälkar.

Tillverkning, vässning och härdning av stenborr var en stor artikel när bönderna skulle spränga bort de stora stenarna från åkermarken.

Alfrid Jonsson gick ur tiden 1926 och då hade yngste sonen August övertagit smedjan sedan några år tillbaka och fortsatte i faderns fotspår. Både far och son åtnjöt stort förtroende hos lantbrukarna och hade alltid mycket arbete. Många var de kunder, lantbrukare och andra, som sökte sig till smedjan i Gransmåla. Från Åby Skogsbygd till Bäckebo, Örntorp och Maltorp, med flera byar.

I början var det svårt att få hem material t. ex. järn och smideskol från Kalmar. Lantbrukarna hjälpte till med sådana transporter vid sina besök i stan. På senare år gick Alsterbro-bilen till Kalmar flera dar i veckan.

Till hemmet Rosendal hörde ca. 2 tunnland jord. Jorden brukades med hjälp av lånade eller lejda hästar och redskap. Kor grisar och höns fanns alltid för hushållets behov.

Tiderna började förändras, lantbrukarna fick modernare redskap som underhölls med fabrikstillverkade reservdelar. Arbetsvagnarna fick luftpumpade gummihjul. Det fanns inte lika stort behov av en bysmedja som tidigare. En annan bidragande orsak var också att genomfarten förbi smedjan upphörde då den nya länsvägen byggdes. Detta gjorde att August Jonsson beslöt att upphöra med verksamheten i början på 1940-talet.

Under smederna Jonssons tid fanns lanthandel i såväl Kyrkeslät som i Örntorp. Under många år och långt efter pensionärsålderns inträde, arbetade August Jonsson med röjning i församlingens skogar. August Jonsson gick ur tiden 22 september 1978. Om den gamla smedjan lär Jonsson sagt till byborna: ”Den skall stå till eftervärlden”.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295711 E 575813
RT90 X 6296994 Y 1526647
WGS84 dec 56,799102° 16,241360°
WGS84 g/m 56° 47,9461′ 16° 14,4816′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 56,77″ 16° 14′ 28,90″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se