22 Lovisatorpet

By: Skubbetorp

Här finns en husgrund som är 5 x 3 1/2 meter.

Lovisa och hennes make Jonas hade 12 barn.

Yngsta barnet hette Gerda, född 1881. Hon var piga på Skubbetorp 1899–1917. När hon gifte sig höll husbondfolket bröllop för henne på Skubbetorps gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295158 E 568417
RT90 X 6296528 Y 1519242
WGS84 dec 56,795281° 16,120131°
WGS84 g/m 56° 47,7169′ 16° 7,2079′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 43,01″ 16° 7′ 12,47″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se