223 Håkansmåla

By: Skammelstorp

På 1600-talets färglagda karta ingår denna gård som en ”vit fläck”.

Vid denna tid och till slutet av 1800-talet tillhörde ägorna grevarna på Stäflö. Den nuvarande byggnaden har varit spannmålsmagasin, men bland hembygdsföreningens foton på Prästgårdsmagasinet ingår såväl mangårds- som ekonomibyggnader.

Läckeby mejeri startade år 1904. I äldre tid körde ägare eller arrendatorer dagligen mjölk dit med hästskjuts. (ca. 8 km.)

Pa 1980-talet blev Håkansmåla allmänt känd genom Ciddens text och Ebbes bilder i boken ”och syrenerna blommar för tystnaden”.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299200 E 577655
RT90 X 6300463 Y 1528530
WGS84 dec 56,830142° 16,272564°
WGS84 g/m 56° 49,8085′ 16° 16,3538′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 48,51″ 16° 16′ 21,23″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se