226 Pumpstation Smedjan

By: Stävlö

Utanför grindstolparna på den sidan fanns stallet och smedjan där min far var smed från 1956-1966. I smedjan hade tidigare varit tvättstuga och även skola.

På 50-talet fanns det kalkoner i en av byggnaderna där och i stallet endast två stycken ridhästar.

Alldeles söder om smedjan fanns en invallningspump. Den kallades Smedjan.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290422 E 583269
RT90 X 6291617 Y 1534042
WGS84 dec 56,750335° 16,361671°
WGS84 g/m 56° 45,0201′ 16° 21,7003′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 1,21″ 16° 21′ 42,02″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se