228 Åmaden

By: Knarrebo

Snärjebäcken är ett betydande vattendrag som utgör gräns åt Ryssby socken. Där var förr ett mycket betydande kräftfiske, men år 1967 förstördes det när kräftpesten kom.

Här på maden var det en mycket bra ängslåtter men på 1970-talet beslutade Sterner Lejdel och Arne Axelsson som då var ägare till gårdarna att göra en våtmark för att få ett bra fågelliv. De var de första i bygden som för egna kostnader gjorde en våtmark.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6303593 E 571973
RT90 X 6304924 Y 1522898
WGS84 dec 56,870511° 16,180712°
WGS84 g/m 56° 52,2307′ 16° 10,8427′
WGS84 g/m/s 56° 52′ 13,84″ 16° 10′ 50,56″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se