233 Betlehem

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300915 E 571311
RT90 X 6302253 Y 1522205
WGS84 dec 56,846560° 16,169117°
WGS84 g/m 56° 50,7936′ 16° 10,1470′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 47,62″ 16° 10′ 8,82″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se