235 Frostegården

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301036 E 570890
RT90 X 6302379 Y 1521785
WGS84 dec 56,847711° 16,162245°
WGS84 g/m 56° 50,8627′ 16° 9,7347′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 51,76″ 16° 9′ 44,08″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se