236 Grönakulla

By: Skubbetorp

År 1861 kom torparen Jonas Johansson med hustrun Maja Jonsdotter och sonen Johannes till Grönakulla. Johannes tog över torpet efter faderns död år 1874. Torpet var då dagsverkstorp under Skubbetorp. År 1904 gifte sig Johannes med Jenny Jonasdotter från stora Danielsmålen. Johannes avled år 1928 och Jenny flyttade från torpet året därpå. Hon var den sista boende på Grönakulla.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6295108 E 568428
RT90 X 6296478 Y 1519252
WGS84 dec 56,794832° 16,120291°
WGS84 g/m 56° 47,6899′ 16° 7,2175′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 41,40″ 16° 7′ 13,05″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se