237 Grankullen

By: Gelebo

I slutet av 1750-talet fick den före detta soldaten Per Persson Borssell, född i Åby församling omkring 1722, bygga sig ett torp som låg här invid gränssträngen mellan Gelebo och Nickebo. Han hade varit soldat för Ekholma rote nr 48 Kalmar regemente.

Där var han torpare, skomakare och krögare. Han hade också en svartkrog. (Det var inte samma krog som den ordinarie i Nickebo.) Per Borssells son Gabriel Persson övertog torpet år 1788.

En ägare under 1900-talet var Bertil Gustavson och kallades ”Grankullen”. Han var en mångkunnig man. Skogsarbetare, sågare, snickare, målare, barberare, politiker. NTO-lokalen skötte han under många år på ett föredömligt sätt till stort gagn för bygden.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299005 E 571168
RT90 X 6300344 Y 1522039
WGS84 dec 56,829422° 16,166230°
WGS84 g/m 56° 49,7653′ 16° 9,9738′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 45,92″ 16° 9′ 58,43″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se